جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • افتتاح وکلنگ زنی پروژه های عمرانی شهرستان دهلران

   افتتاح وکلنگ زنی پروژه های عمرانی شهرستان دهلران

   باحضورکاظم زاده نمایند مجلس شورای اسلامی,حیدرزاده مدیرکل ورزش وجوانان استان ایلام,دانیاری ریاست اداره ورزش وجوانان شهرستان,موسوی فرماندارشهرستان وعموم مردم یک طرح ورزشی ودوطرح عمرانی کلنگ زنی شد

   به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان دهلران,باحضورکاظم زاده نماینده حوزه جنوبی مجلس شورای اسلامی, موسوی فرماندارشهرستان دهلران,حیدرزاده مدیرکل ورزش وجوانان استان ایلام ,دانیاری ریاست اداره ورزش وجوانان شهرستان وعموم مردم بابرگزاری آیین هایی یک طرح ورزشی افتتاح وکلنگ زنی آغازین عملیات اجرایی دوطرح ورزشی به زمین زده شد.
   این طرح هاکه درروز یکشنبه مورخ16تیرماه رسما عملیات اجرایی آنهاشروع شدشامل کلنگ زنی زمین چمن مصنوعی درشهرمیمه وروستای مملح بخش موسیان وهمچنین بهره برداری ازسالن چندمنظوره عین خوش می باشد
   نماینده حوزه جنوبی استان درآیین کلنگ زنی وبهره برداری ازاین طرح ها بابیان اینکه 39میلیاردو500میلیون ریال ازمحل اعتبارات عمرانی ووزارت نفت و7میلیاردریال هم از اعتبارات استانی برای احداث5زمین چمن مصنوعی ودوسالن ورزشی درحوزه انتخابیه تامین شده که این 7طرح ورزشی درراستای تکمیل زیرساخت های ورزشی وافزایش سرانه ورزشی درشهرستانهای دهلران,دره شهر,آبدانان وبدره اجرایی می شوند.
   مدیرکل ورزش وجوانان استان ایلام ,احداث چمن مصنوعی باابعادکوچک دربیشترشهرها,بخش ها وحتی روستاهادردستورکارمی باش
   حیدرزاده درادامه بهره برداری ازاین طرح های عمرانی افزود:درسال جاری برای حوزه جنوبی استان باپیگیری های نماینده این حوزه7پروژه دراین خصوص پیش بینی شده است که تلاش می شودتاپایان سال جاری محقق شوند
   وی همچنین ازپیش بینی احداث بیش از15چمن مصنوعی دراستان خبردادوگفت,برای احداث این چمن های مصنوعی بالغ بر50میلیاردریال هزینه می شودوتلاش می شودحداقل50درصداین میزان تاپایان سال اجرایی شوندوازاحداث دوزمین چمن به ابعادبزرگ دراستان باهزینه اعتباری بالغ بر30میلیاردریال خبرداد
   موسوی فرمانداردهلران نیزگفت,برای کلنگ زنی چمن مصنوعی میمه به مساحت1125مترمربع اعتبباری بالغ بر4میلیاردو500میلیون ریال ازاعتبارات نفت واستانی هزینه می شود.
   وی همچنین ازهزینه ای بالغ بر4میلیارد500میلیون ریال برای زمین چمن مصنوعی روستای مملح واقع دربخش موسیان خبردادوبرای بهره برداری ازسالن چندمنظوره عین خوش مبلغی بالغ بر7هزارو545میلیون ریال ازمحل اعتبارات ملی هزینه شده ,که درمجموع برای این پروژه هابیش از16میلیاردو540میلیون ریال ازمحل اعتبارات نفت وملی هزینه شده است.
   درادامه کاظم زاده ,حیدرزاده ودانیاری ازنزدیک ازروندپیشرفت فیزیکی تعمیرات استخرشنای دهلران بازدیدبعمل آوردند.
   دراین بازدیدمدیرکل ورزش وجوانان استان ایلام ازتکمیل استخرشنای دهلران ظرف مدت یک ماه آینده باتوجه به تنهااستخرشنای شهرستان ونیازمردم وبخصوص جوانان عزیز این منطقه خبرداد
   اخبار مرتبط
ایلام - اداره کل ورزش و جوانان
مجموع بازدیدها : 1,634,518
تعداد بازدید امروز : 541
تعداد بازدید دیروز : 2,458
آخرین به روزرسانی : 1397/11/26
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.